+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Alsėdžių vidurinei – 70!

Nominacijos ir padėkos gimnazijos geradariams

 Alsėdžių vidurinės mokyklos 70-mečiui skirtas „Žaliosios vakarienės“ vakaras buvo visiškai kitoks, nei esame linkę regėti įvairius jubiliejinius renginius.

 Stebėjome ir stebėjomės, kad į jį susirinko tie, kuriems Alsėdžiai yra brangiausia vieta, kurie didžiuojasi, kad yra alsėdiškiai, stebi kaip gyvena čia likusieji, kaip keičiasi gimtosios vietos.

Mokyklos jubiliejui skirtas vakaras buvo  tarsi nenuspėjama ir ilgai laukta vienybė, vienybė kurios kartais taip trūksta, kasdieniniame darbe, bet kuri taip jaučiama išgyvenant gražiausius įvairių prisiminimų laikus.

Buvusieji renginyje tarsi jautė, kad visa vakaro esybė ir aplinka tarsi prisipildžiusi nematomos dovanos jausmo, nes DOVANA vieni kitiems tapo visi susirinkusieji.

Mokyklos jubiliejui skirto vakaro metu buvo stengiamasi  prisiminti, pamatyti ir pagerbti tuos, kurie vienaip ar kitaip susiję su Alsėdžių vidurine mokykla per visą jos gyvavimo 70-metį, kurie nepamiršta Alsėdžių ir alsėdiškių, kurie padeda mokyklai toliau išgyventi, kurie tiesiog moka džiaugtis gyvenimu.

Įteiktos ir kelios simbolinės nominacijos, tiems, kurie galėtų ir nepadėti mokyklai, kurie už tai negauna jokio materialinio atlygio, kurie tiesiog čia gyvena arba myli šį kraštą. Nominacijos  labai siejasi su namais ir galimybe visada į juos sugrįžti.

Paskelbti ir įteikti pirmą nominaciją  buvo pakviestas 1962 metų abiturientas, kurio visa klasė mokyklos jubiliejaus dieną susitiko po 50 metų, tai –  UAB „Parabolė“ direktorius, šio renginio rėmėjas Steponas Zepčiukas.

Nominacija skirta  žmogui, kuris per labai trumpą laiką sugebėjo suvienyti arti 2000 po pasaulį išsibarsčiusių alsėdiškių ar jiems prijaučiančių artimųjų, kurie dalijasi prisiminimais, nuotraukomis, randa vieni kitus.

NOMINACIJA „UŽ GRAŽINTUS BIČIULIUS IR PRISIMINIMUS“ įteikta ALSĖDŽIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 57 LAIDOS ABITURIENTEI, Socialinio tinklo FB grupės „Alsėdžiai, nuotraukos, prisiminimai“ įkūrėjai ir administratorei BRIGITAI DIRVONSKYTEI.

NOMINACIJĄ „UŽ TIKĖJIMĄ MOKYKLOS ATEITIMI“ Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė įteikė ALSĖDŽIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 47 LAIDOS ABITURIENTUI,  Projekto „Alsėdžiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – 2022“ projekto vadovui, Alsėdžių bendruomenė pirmininkui ŽYDRŪNUI PURAUSKIUI

51 metų pedagoginį darbo stažą turinti,  buvusi  mokyklos mokytoja Vanda Balandienė įteikė NOMINACIJĄ  „UŽ MEILĘ KRAŠTUI IR MUZIKAI“.

Į sceną jos atsiimti buvo pakviesta  Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos 68 laidos abiturientė, viena geriausių buvusi gimnazijos jaunoji šaulė ilgametei  įvairių mokyklos ansamblių dalyvė, nuolat talkinanti gimnazijai įvairiuose renginiuose ir itin mylinti savo kraštą  IVETA  SILKAUSKAITĖ. Beje, Iveta ir jubiliejui skirto vakaro pradžiai buvo paruošusi staigmeną – žiūrovams ji atliko kūrinį „Sentimentai“.

Renginyje dalyvavusi Alsėdžių vidurinės mokyklos  2 laidos abiturientė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, apdovanota Lietuvos Respublikos Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvai Živilė Bončkutė,- Bendorienė buvo paprašyta įteikti NOMINACIJĄ „UŽ MOKĖJIMĄ DŽIAUGTIS IR DŽIUGINTI“, kuri skirta Alsėdžių seniūnei DANUTEI REPŠIENEI.

2016 metais gimnazijos abiturientai Jonas Mockūnas ir Robertas Dobilas pristatę ir įgyvendiną savo fantastišką idėją nugalėjo visos šalies bendraamžius ir laimėjo konkurso Jaunimo reikalų departamento konkurso „Idėja+“ pagrindinį prizą – kelionę į Strasbūrą.

Vaikinai pasidalijo trumpais atsiminimais ir tai, kaip ši kelionė pakeitė jų gyvenimą ir kokią suformavo ateities viziją.  Jų pasakojimai labai siejosi su jų teikiama NOMINACIJA „UŽ GEBĖJIMĄ PAMATYTI IR PARODYTI TAI, KAS NEMATOMA“.

Ji įteikta vienai geriausių Alsėdžių fotografių Linai Matuzienei, kuri prieš pat renginį visus gyuvenanančius ir grįžusius į Alsėdžius pakvietė į savo pirmosios fotografijų parodos „Alsėdžiai detalėse“ atidarymą.

NOMINACIJA „UŽ PAKEISTĄ KRYPTĮ“  buvo skirta buvusiam gimnazijos direktoriui Leonui Mockūnui. Ją įteikti pakviestas buvęs mokinys, baigęs mokyklą pagal gynybinio – pilietinio ugdymo programą ir dabar dirbantis Lietuvos Kariuomenėje – Marius Pečiulis.

Gimnazijos direktorius Regimantas Kavaliauskas NOMINACIJĄ „UŽ TĘSTINUMO SKATINIMĄ“ įteikė Plungės rajono savivaldybės merui Audriui Klišoniui.

Atsiimdamas nominaciją meras sakė tikrai tikintis, kad ši mokykla, susitelkus visai  bendruomenei Regiono Kadetų mokyklos statusą tikrai gaus.

Gimnazijos Tarybos pirmininkė Asta Vaitkienė įteikė NOMINACIJĄ „UŽ ILGAMETĘ PARTNERYSTĘ DALIJANTIS DARBO VAISIAIS“.

Ji skirta laikraščio „Plungė“ fotografui Sauliui Narkui.

Dar viena NOMINACIJA „UŽ ISTORINĘ ATMINTĮׅׅ“  buvo skirta Foto studijos Akimirka direktoriui, buvusiam gimnazijos abiturientui Vidmantui Valužiui, kuis iš senų archyvų prikėlė visų buvusių mokyklos laidų nuotraukas ir papuošė gimnazijos 1 aukštą. Nominaciją atsiėmė buvusi mokyklos mokinė ir pedagogė Bronė Valužienė.

Renginio dovana buvo ir apie save priminę buvę mokiniai – vaikinų vokalinio ansamblio nariai, vadovaujami mokytojo Martyno Miliausko. Vaikinai prisimindami savo koncertines keliones ir jose laiku išspręstas įvairias situacijas dėkojo LR Seimo nariui Jurgiui Razmai. „Dar nesu gavęs padėkos už prieš 10 metų padarytus gerus darbus“, – nustebintas dėmesio kalbėjo svečias.

Už pagalbą Alsėdžiuose gyvenančioms nuo karo Ukrainoje pabėgėlių šeimoms Meras Audrius Klišonis dėkojo buvusiai mokytojai Elenai Masiliauskienei.

Gimnazijos instruktorius – Ričardas Ruškys bendruomenei pristatė pedagogę Miglę Kelpšienę, neseniai įstojusią į Lietuvos Šaulių sąjungos gretas.

Plungės rajono savivaldybės Švietimo ir Kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis pasveikino „namo“ grįžusias buvusias mokines – chemijos mokytoją Astą Vaitkienę ir direktoriaus pavaduotoją ūkiui Mildą Geštautienę.

Alsėdžių seniūnės Danutės Repšienės padėkos skriejo tiems pedagogams, kurie randa laiko įsijungti ir į meno mėgėjų kolektyvų gretas.  Dėkota choristei, lietuvių kalbos mokytojai Violetai Rimkuvienei, kapelos muzikantei – pradinių klasių mokytojai Linai Brasienei, dramos būrelio narei – socialinei pedagogei Aurelijai Augustinienei.

Gimnazijos direktorius Regimantas Kavaliauskas padėkas teikė tiems bendruomenės nariams, kurie gelbsti itin sunkiose situacijose – tvarkant mokyklos patalpas, bei likviduojant netikėtas avarijas –Juozui Rudminui, Vytautui Tipšui, Arūnui Silkauskui, Rimvydui Norvaišui, Aldonai Dabšauskytei, už mokėjimą džiaugtis gimnazijos gyvenimu socialiniuose tinkluose, dėkota ir ištikimiausiai, gražiausius komentarus rašančiai Vidai Striaukienei.

Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys yra brangus.

Tikimės, kad tokia bendrystė ir vienybė, kuri buvo tą rugpjūčio 5-osios vakarą ir toliau džiugins visų širdis ir puoš visų gyvenimus.

PASKUTINĖ MONINACIJA SKIRIAMA VISIEMS, KURIE SKAITOTE, VADINASI JUMS RŪPI KAIP GYVENA MOKYKLA!