+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Misija/Vizija

MISIJA

Įgyvendinant švietimo politiką bei užtikrinant vaiko socialinę gerovę, kurti ir teikti palankias ugdymui(si) sąlygas, kokybiškas socialines, edukacines ir kultūrines paslaugas. Bendradarbiaujant su šeima tęsti šeimos tradicijas ir siekti sėkmingos vaiko integracijos į visuomenę.

Realizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų raidos galimybes formuoti aplinkosaugines, sveikos gyvensenos, tautos kultūros vertybes.

VIZIJA

Efektyvi ir atvira kaitai ugdymo įstaiga, leidžianti siekti aukštos ugdymo(si) kokybės.

FILOSOFIJA

  • Sveikas, aktyvus vaikas – šeimos ir mūsų džiaugsmas.
  • „Didis tas žmogus, kuris nepraranda vaiko širdies“ (Mencijus)

ĮSTAIGOS ISTORIJA

1962 m. įsteigiamas Alsėdžių lopšelis-darželis. Tai buvo nedidelis medinis namas su žaidimų kambariu, miegamuoju, nedidele virtuvėle, vedėjos kabinetu. Erdviame kieme vaikams buvo įrengtos sūpynės, smėlio dėžės. Darželį lankė apie 20-25 įvairaus amžiaus vaikų. Nuo 1962 m. iki 1971 m. darželiui trumpai vadovavo Jankauskaitė, Adelė Rajeckienė, Danutė Jocienė, Liucija Liaugaudienė, Adelė Augustinienė. 

Nuo 1971 metų darželio vedėja paskirta Irena Ališkevičienė (vėliau išėjusi į Platelių lopšelįdarželį).  Auklėtoja tuo metų dirbo Adelė Augustinienė, auklyte- Petrė Festerienė, virėja Kazimiera Petravičienė.

1976 metais į darželį buvo paskirta jauna specialistė Kristina Vitkauskaitė, vėliau pakeitusi pavardę į Augustinienę. Ji tapo lopšelio-darželio vedėja. Lopšelyje-darželyje veikė viena mišri grupė, kurioje auklėtoja dirbo Adelė Augustinienė, auklyte- Petrė Festerienė, virėja Kazimiera Petravičienė. 

Metams bėgant darželio poreikis  didėjo, norinčių lankyti darželį vis daugėjo, o vietų nebuvo. Todėl 1984 metais kolūkis pastatė 90-ies vietų lopšelį-darželį. Visos grupės buvo pilnai užpildytos. Veikė ir savaitinė grupė. Naktine aukle dirbo Stanislava Gadeikienė. Auklėtojomis dirbo: Margarita

Gedmontaitė (Virkšienė), Aušra Dirvonskienė, Adelė Augustinienė, Aldona Pupšienė, A.

Saudargaitė, A. Jonkutė. Auklytėmis: Laima Adačkienė, Genovaitė Norvaišienė, Ziunelė Armalienė, Regina Masiliauskienė, Vaida Mačernytė. Buvo įsteigtas ir medicinos seselės etatas. Per tą laikotarpį med. seselėmis dirbo Rasa Adačkienė, Jolanta Brazdeikienė, Bronislava Vasiliauskienė.

Nuo 1990 metų spalio mėn. darželiui pradėjo vadovauti Lilija Kikilienė. 2012 metais buvo atidaryta 3-oji grupė. Grupės suskirstytos pagal vaikų amžių: 2 ikimokyklinio ugdymo grupės  (2-3 metų, 4-5 metų), 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (6 metų). Auklėtojomis dirbo Jolanta Platakienė,

Sigita Dirgėlaitė, Sigita Diržinauskienė, Aušra Steckienė, Daiva Tekorienė. Auklėtojų  padėjėjomis: Genovaitė Norvaišienė, Vilma Budreckienė, Lena Vilkienė. Meninio ugdymo mokytojomis: Vida

Taurinskienė, Jurgita Sušinskienė, Aušra Steckienė. 2011 m. buvo atliktas Alsėdžių lopšelio-darželio dalinis rekonstravimas. 

Nuo 2017 m. gegužės 2 d. įstaigai pradeda vadovauti Vaida Silkauskienė.  Nuo 2018 m. sausio mėn. į atnaujintas patalpas perkeliama ikimokyklinė  „Boružiukų“ grupė. 2019 m. atnaujintos grupių patalpos, nugriautos keturios pavėsinės, likusioms dvejoms pakeisti nauji stogai, atnaujintos žaidimų aikštelės.

2021 m. rugsėjo 1 d.  lopšelis-darželis reorganizuotas prijungiant prie Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos, kuriai vadovauja direktorius Regimantas Kavaliauskas. Alsėdžių lopšeliodarželio pavadinimas pakeistas į Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių. Nuo 2021 m. rugsėjo 1d. skyrių lanko 43 vaikai,  veikia 3 grupes: 2 mišriosios grupės: 1 ankstyvojo amžiaus grupė (vaikai nuo 1,5 iki 3 kalendorinių metų), 1 vyresnio amžiaus grupė (vaikai nuo 4 iki 5 kalendorinių metų) ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Lopšelyje-darželyje dirba  mokytojos: Daiva Tekorienė, Sigita Diržinauksienė, Nomeda Žutautė, Sigita Dirgėlaitė, Vaida Silkauskienė, Aušra Steckienė, logopedė Renata Ciparienė,  meninio ugdymo mokytoja Aušra Steckienė.

Skyrius vykdo dvi programas:

  • priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014 m.)
  • ikimokyklinio ugdymo programą „Mūsų daržely auga daigeliai“ (2015 m.)

Ugdymo programų turinys orientuotas į vaiko kompetencijų (socialinės, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninės) ugdymą, reikalingą tolimesnei vaiko asmenybės raidai.