+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

GIMNAZIJOS PSICHOLOGAS

Laisva darbo vieta

Elektroninis paštas:

Darbo vieta – gimnazijos 20 kab.

Gimnazijos psichologo funkcijos:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 • atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.
 • Gimnazijos  psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Psichologinė pagalba telefonu

Šiais numeriais galima nemokamai skambinti iš visos Lietuvos

TarnybaTel. Nr.Darbo laikas
„Jaunimo linija“8 800 28888I–VII visą parą.
Budi savanoriai konsultantai.
„Vaikų linija“116111I–VII 11.00–21.00 val.
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
„Vilties linija“116123I–VII visą parą.
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai.

Emocinė parama Internetu

 • „Pagalbos moterims linija“. Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt (atsako per tris dienas).