+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

UGDYMAS KARJERAI

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros koordinatorės pagrindinis uždavinys – sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

Gimnazijos karjeros koordinatorė – Daiva Gramalienė – Lietuvos Karjeros specialistų asociacijos ( LKSA)  narė.

Dėl individualių konsultacijų tėvams ir mokiniams reikėtų registruotis el. p. d.gramaliene@alsna.lt

Karjeros koordinatorės funkcijos gimnazijoje:

  • padeda mokiniams ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;
  • teikia individualias mokiniams ir jų tėvams (globėjams) ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • padeda rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • teikia informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

III – IV klasių mokiniai sudarydami individualaus ugdymo planą gali pasirinkti Ugdymo karjerai pamokas.

Informacija stojantiesiems 2022 metais

Metodinė informacija mokiniams, tėvams, pedagogams