+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

LOGOPEDĖ

Laisva darbo vieta

El. paštas:

Darbo vieta:  

Logopedo tikslas sudaryti sąlygas, sėkmingai, specialiųjų poreikių vaikų, ir vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, integracijai į gimnazijos bendruomenę, užtikrinti pilnavertį šių vaikų poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai:

 • Tirti mokinių kalbą, nustatyti kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Taisyti mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
 • Dirbti su mokiniais, turinčiais rašymo bei skaitymo sutrikimų;
 • Bendradarbiauti su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių;
 • Konsultuoti mokinių tėvus.

Veiklos kryptys:

 • Logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų;
 • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams;
 • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas;
 • Nuolat palaiko ryšį su gimnazijoje dirbančiais specialistais bei dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Naudingos nuorodos tėvams: