+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Gimnazijos bibliotekos naudojimosi taisyklės

Vartotojo teisės

 1. Naudotis visais bibliotekoje saugomais spaudiniais, elektroniniais ištekliais.
 2. Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimuisi į namus arba skaityklą.
 3. Gauti informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas.
 4. Pateikti užklausą žodžiu, raštu, elektroniniu paštu.
 5. Naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga.
 6. Naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis.

Vartotojas privalo

 1. Bibliotekoje negalimą būti su paltais ir striukėmis.
 2. Po atvirus fondus vaikščioti be kuprinių ir krepšių.
 3. Tausoti bibliotekos spaudinius ir kitą turtą, negadinti bibliotekos inventoriaus, o apie pastebėtus defektus ar gedimus pranešti bibliotekininkei.
 4. Nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.
 5. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neužfiksuoti „Tamo“ programoje.
 6. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, nevalgyti, netrukdyti dirbti skaitytojams ir bibliotekininkei.
 7. Bibliotekoje naudotis mobilaus ryšio telefonais tik su išjungtu garsu.

Vartotojo atsakomybė

 1. Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat, arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais.
 2. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.
 3. Darbuotojai  nutraukę darbo sutartį taip pat atsiskaito  su biblioteka.
 4. Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar kitaip pažeidęs naudojimosi bibliotekos taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas dėl netinkamo elgesio, pareikalauta atlyginti už sugadintą inventorių.
 5. Vartotojas, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi bibliotekos taisykles, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.