emblema little

ALSĖDŽIŲ

STANISLOVO

NARUTAVIČIAUS

GIMNAZIJA

specialusis pedagogas 1SPECIALIOJI PEDAGOGĖ – Eglė Gedrimaitė
Darbo vieta: 19 kabinetas
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Mob. tel. 862554823

Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Uždaviniai:

 • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoti mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti mokiniams ugdymo turinį ir mokymo priemones.
 • Rengti ir naudoti parengtas mokymo priemones atsižvelgiant į mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
 • Teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Specialiosios pedagogės funkcijos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai ją skiria Vaiko gerovės komisija ir Plungės r. psichologinė-pedagoginė tarnyba tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

Gimnazijos specialusis pedagogas skiria 18 valandų per savaitę tiesioginiam darbui su mokiniais (tiria ir vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, veda specialiąsias pratybas) ir 5 valandas per savaitę netiesioginiam darbui su mokiniais (planuoja darbus; ruošiasi specialiosioms pratyboms; padeda mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais ir kt.) (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-657).

Naudingos nuorodos:

Logo

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Svetainės lankomumas nuo 2016-09-22
ŠiandienŠiandien23
Šią savaitęŠią savaitę168
Šį mėnesįŠį mėnesį241
VisoViso143029
Dabar lankosi: 6

Priėmimas į ugdymo įstaigas

Priėmimas į ugdymo įstaigas

TAMO

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Žemaitijos šaulių (Telšių apskr.) 8-oji rinktinė

Lietuvos šaulių sąjunga

Sveikatiada logo

tevu linija internetas