emblema little

ALSĖDŽIŲ

STANISLOVO

NARUTAVIČIAUS

GIMNAZIJA

pas rakutiGegužės pabaigoje gimnazijoje vyko renginys, skirtas gynybinio – pilietinio ugdymo programos 20–mečiui. Renginys ir jo metu iškelti klausimai susilaukė nemažai dėmesio.
Po šio susitikimo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, prof. Valdas Rakutis LR Seime, surengė apskirto stalo diskusiją dėl pilietinio ir patriotinio ugdymo tinklo stiprinimo ir plėtros, kurioje buvo aptartos kylančios problemos dėl minėto ugdymo sistemos problemų ir kylančių iššūkių kadetų mokyklose.
Diskusijoje dalyvauti pakviesti ir Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktorius Regimantas Kavaliauskas, bei karjeros koordinatorė Daiva Gramalienė.
„Akivaizdu, kad šiandieną mes vis dar esame sudėtingoje situacijoje dėl pilietinio ir patriotinio ugdymo, kuriant valstybinę pilietinio ir patriotinio ugdymo sistemą Lietuvoje. Pagrindinė problema, kad šiuo metu neturime bendros sistemos ar institucijos, kuri būti pagrindinė ir administruojanti šią sritį. Matome, kad susipina skirtingų institucijų atsakomybės. Kadetų mokyklos, kurios svariai prisideda prie pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo, išgyvena netikrumo laikotarpį šiuo metu“, – teigė diskusijos organizatorius Valdas Rakutis.


Susitikime dalyvavo ir savo nuomonę pateikė Seimo nariai, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas, Šaulių sąjungos vadas, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vadovai. Prieita vieningos nuomonės, kad norint kurti tokią vieningą ugdymo sistemą reikalinga bendra koncepcija – tiek mokyklų statuso, tiek finansavimo problemoms spręsti. Seime planuojama sudaryti darbo grupę ar prisidėti prie esančių sukurtų, kuri imtųsi kurti kadetų mokyklų viziją ir padėtų greičiau išspręsti susidariusių kadetų mokyklų bendrų problemų sprendimų klausimus.
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija galėtų turėti Žemaitijos kadetų statusą, tam ruošiantis ir parengiant ugdymo planą.
Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio pasirašytu potvarkiu sudaryta darbo grupė išanalizuoti galimybes ir pateikti siūlymus dėl pilietinio – patriotinio ugdymo modelio plėtojimo Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje. Grupės darbo vadovu paskirtas rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, nariai – Regimantas Kavaliauskas – gimnazijos direktorius, Daiva Gramalienė – pavaduotoja ugdymui, Žydrūnas Purauskis – Savivaldybės mero patarėjas.

Pas Rakutį

Logo

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Svetainės lankomumas nuo 2016-09-22
ŠiandienŠiandien59
Šią savaitęŠią savaitę210
Šį mėnesįŠį mėnesį1617
VisoViso146638
Dabar lankosi: 5

Priėmimas į ugdymo įstaigas

Priėmimas į ugdymo įstaigas

TAMO

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Žemaitijos šaulių (Telšių apskr.) 8-oji rinktinė

Lietuvos šaulių sąjunga

Sveikatiada logo

tevu linija internetas