+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Darbo skelbimas

REIKALINGAS LOGOPEDAS

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija skelbia pretendentų atranką logopedo pareigybei  užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis: nuo 1,00 iki 1,5 etato.

Darbo užmokestis – pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 7,44 iki 9,28.

Kvalifikaciniai  reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, bet gali būti ir studijuojantis;
 • logopedo,  specialiojo pedagogo kvalifikacija;
 •  gebėti organizuoti, vykdyti, stebėti SUP mokinių ugdomąjį procesą;
 • gebėti vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
 • gebėti bendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokyklos darbuotojais

Siūlome:

 • geras darbo sąlygas;
 • prisidėti prie bendruomenės augimo, kelti kvalifikaciją;
 • dalyvavimą projektuose ir programose;
 • apgyvendinimo galimybę;
 • kelionės transporto išlaidų kompensavimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.  gimnazijos raštinėje arba el. paštu: alsedziuvm@plunge.lt

Dokumentai priimami nuo liepos 20 d., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 8  d.

Atrankos pokalbis – 2022 m. rugpjūčio 9 d. Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia: Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktorius Regimantas Kavaliauskas tel. nr. 8 612 62070