+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Darbo skelbimas

Reikalingas rusų kalbos mokytojas

PLUNGĖS RAJONO ALSĖDŽIŲ STANISLOVO NARUTAVIČIAUS GIMNAZIJA skelbia laisvą darbo vietą rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis: ne mažiau nei 0,5  etato.

Darbo užmokestis – pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 7,44 iki 10,45.

Specialieji reikalavimai:

 • Įgyta aukštojo, aukštesniojo iki 2009 metų arba specialiojo vidurinio, įgyto iki 1995 metų,   rusų kalbos mokytojo kvalifikacija (privalumas – kita užsienio kalba).
 • Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą, vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą, rengti ugdymo planus ir programas.
 • Bendrauti su įvairių poreikių ir gebėjimų turinčiais mokiniais, jų tėvais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.
 • Turėti darbo su informacinėmis technologijomis ir skaitmeninėmis priemonėmis įgūdžius.
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Siūlome:

 • kelionės į darbą išlaidų kompensavimą;
 • apgyvendinimo galimybę;
 • augti ir tobulėti kartu, kelti kvalifikaciją;
 • lankstų tvarkaraštį;
 • dalyvauti projektuose ir programose.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. ugdymo įstaigos raštinėje arba el. paštu: alsedziuvm@plunge.lt

Dokumentus priimame nuo liepos 20 d., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 8 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

Atrankos pokalbis – 2022 m. rugpjūčio 9 d. Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia:

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktorius Regimantas Kavaliauskas tel. nr. 8 612 62070