+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Kviečiame mokytis Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija turi  Grumblių pradinio ugdymo skyrių. Yra galimybė rinktis ir šią ugdymo įstaigą.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija turi Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių. Yra galimybė, kad vaikus ( jeigu broliai ar sesės yra vyresni ir lanko gimnaziją ) iki darželio gali atvežti mokyklinis autobusas.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje tinkamą kvalifikaciją turi 100 procentų mokytojų ir auklėtojų – 1 mokytojas ekspertas, 8 mokytojai metodininkai, 17  vyr. mokytojai,  7 mokytojai.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje veikia Platelių meno mokyklos skyrius.  Būdami vienoje vietoje jie gali mokytis tiek bendrojo, tiek neformaliojo ugdymo programas.

Gimnazijoje veikia bevielio interneto ryšys, sutvarkyta mokyklos apsaugos sistema, internetinė skaitykla,

dirba pagalbos mokiniui specialistai – socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, ugdymo karjerai koordinatorius.

Alsėdžių gimnazijos finansiniai ištekliai – savivaldybės biudžeto, „mokymo lėšos“, projektinės veiklos, rėmėjų ir fondų, įstaigos pajamos už  paslaugas   ir patalpų nuomą.

Gimnazija, pagal patvirtintą Plungės rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, priima mokinius iš visos Lietuvos mokyklų, jeigu jie pasirenka netradicinę  gynybinio – pilietinio   ugdymo programą. Priėmimo atrankos būdas – motyvacinis pokalbis.

Gimnazija siekia Kadetų mokyklos statuso ir planuoja tapti Žemaitijos regiono Kadetų mokykla.

Gimnazijoje veikia Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos 8-osios rinktinės 806-oji Šaulių kuopa.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija organizuoja ir vykdo mokinių maitinimo veiklą. Atsiskaityti už maitinimo paslaugas mokiniai gali naudodamiesi elektroniniu mokinio pažymėjimu, sudarius su tėvais sutartį dėl išankstinio lėšų pervedimo į gimnazijos sąskaitą ir pan.

Registracija dėl priėmimo į gimnaziją ir/ar jos skyrius rasite čia:

2022 –ųjų metų Atvirų durų diena ir gimnazijos pristatymas tėvams (globėjams) ir būsimiems mokiniams  numatomas gegužės 21 dieną.

Rugpjūčio mėnesį numatyta vasaros stovykla būsimiems mokiniams.

Informacija – el.p. alsedziuvm@plunge.lt

Tel.844848117