+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Gimnazijos metodinė taryba

Metodikos tarybą sudaro:

 1. Metodikos grupių pirmininkai.
  • Pradinių klasių mokytojų metodikos grupė. Pirmininkė – Alma Tipšienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  • Lietuvių kalbos (lituanistai, tikybos mokytoja bei bibliotekos vadovė) metodikos grupė. Pirmininkas – Violeta Rimkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
  • Užsienio kalbų metodikos grupė. Pirmininkė – Silvija Petrikienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.
  • Socialinių ir gamtos (fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, istorijos, ekonomikos) metodikos grupė. Pirmininkas – Daiva Kėrienė, biologijos vyr. mokytoja.
  • Tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų) metodikos grupė. Pirmininkė – Ingrida Sungailienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė.
  • Meninio ugdymo (dailės, muzikos, choreografijos, technologijų) metodikos grupė. Pirmininkė – Justė Tulickienė choreografijos mokytoja.
  • Gynybinio-pilietinio ugdymo metodikos grupė (kūno kultūros mokytojai bei gynybinio pilietinio ugdymo instruktorius). Pirmininkė – Jurgita Krasauskienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja.
  • Klasių vadovų metodikos grupė. Pirmininkė – Viktorija Petrutienė anglų kalbos vyresnioji mokytoja.
  • Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė. Pirmininkė – Miglė Kelpšienė.
 2. Rajono metodinių grupių pirmininkai:
  • Daiva Gramalienė – rajono Ugdymo karjerai metodinio būrelio pirmininkė;
  • Jurgita Krasauskienė – rajono fizinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė.